Sasha

I needed to joke, and you made me joke

I needed to laugh, and you made me laugh

I needed affection, and you gave me affection

I needed to dream, and you made me dream

I needed to fall in love, and you gave me love

I needed to live, and you gave me life
Sasha

...avevo bisogno di scherzare e tu mi hai fatto scherzare

...avevo bisogno di ridere e tu mi hai fatto ridere

...avevo bisogno di sognare e tu mi hai fatto sognare

...avevo bisogno di innammorarmi e tu mi hai donato l'amore

...avevo bisogno di vivere e tu mi hai dato la vita